TENS

TENS is een afkorting van Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Er worden electrische stroompjes door de huid heen gegeven, die de zenuwen kunnen beïnvloeden of stimuleren, om pijn te verminderen. TENS kan pijn verminderen maar haalt de oorzaak van de pijn niet weg.

Indien u in aanmerking komt voor deze vorm van pijndemping, kunnen wij dit in de praktijk testen om te kijken of het bij u het gewenste effect heeft. Indien dit zo is, kunt u afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft, thuis een TENS-apparaatje in bruikleen krijgen om thuis pijn te dempen. Veelal heeft u hiervoor wel een verwijzing van de specialist nodig, samen met een verslag van de fysiotherapeut dat de proefbehandeling succesvol is geweest.

  • Senioren in Balans

    Bent u al wat ouder maar wilt u toch fit blijven. Bij ons kunt u in kleine groepjes onder begeleiding van een fysiotherapeut op muziek oefenen waarbij rekening gehouden wordt met uw mogelijkheden. Zie voor meer informatie onder "specialisatie".