BPPD

BPPD staat voor Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid en is een vorm van duizeligheid die zich kenmerkt door acute draaiduizeligheid. Deze draaiduizeligheid ontstaat bij bewegingen, bijvoorbeeld als u snel overeind komt of als u gaat liggen.
De draaiduizeligheid is zeer heftig maar duurt kort, meestal minder dan een minuut. Soms heeft men ook een misselijk gevoel.

Om een goede diagnose te stellen en zeker te weten dat er geen sprake is van een andere vorm van duizeligheid wordt bij onderzoek de zgn kiepproef gedaan. Hierbij wordt gekeken of de draaiduizeligheid opwekbaar is en of er sprake is van een typische oogbeweging, nystagmus genaamd.

Vaak is er geen duidelijke oorzaak te vinden voor het ontstaan van BPPD. Soms treedt het op na een ongeval, een ooroperatie of na langdurige bedrust. Maar meestal is de oorzaak onbekend. Wel is bekend dat bij BPPD er in het evenwichtsorgaan, dat bestaat uit 3 halfcirkelvormige kanalen, gevuld met vloeistof en haartjes, kleine kristallen neerslaan die door snelle bewegingen tegen de haartjes, die werken als sensoren, aandrukken en hierdoor een overprikkeling van het evenwichtsorgaan geven.
BPPD verdwijnt veelal vanzelf binnen enkele weken, soms maanden.
“Benigne” geeft aan dat het gaat om een goedaardige vorm.
Daarnaast is bekend dat BPPD “trainbaar” is, hetgeen betekent dat door verschillende bewegingen regelmatig te herhalen de klachten kunnen verdwijnen. Belangrijk hierbij is wel dat de juiste bewegingen hierbij worden gemaakt, anders kan het oefenen een averechts effect hebben.

Behandeling
Er zijn twee behandelmethoden:

  • Canalith repositiemanoeuvres. Door middel van een specifieke handgreep worden de kristallen of loszittende oorsteentjes verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Hierdoor kunnen de oorsteentjes niet meer leiden tot overprikkeling van de zintuigcellen waardoor er geen duizeligheid meer optreedt.
  • Houdingsoefeningen volgens Brandt en Daroff. Deze herhalingsoefeningen van rechtop zitten naar zijligging zorgen voor training en compensatie waardoor men eerder klachtenvrij is.
  • Workshop Ontspannen

    Heeft u moeite met ontspannen? Wilt u leren dit beter te kunnen of beter met spierspanning om te gaan? Regelmatig organiseren wij hiervoor een workshop. Voor meer informatie zie onder "Specialisaties".