Echografie

Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de zwangerschap, maar de techniek kan ook heel goed worden toegepast om spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en bloedvaten weer te geven.
Bij echografie worden hoogfrequente geluidsgolven het lichaam ingezonden en weer teruggekaatst. Deze teruggekaatste golven worden door een computer omgezet in een beeld.

Door middel van echografie kan onder meer in beeld worden gebracht: spierrupturen, ontstekingen in de weke delen, slijmbeursontstekingen, cystes en kunnen weke delen tijdens bewegen worden beoordeeld. Daarnaast kan echografie gebruikt worden om het herstelproces te volgen.

De fysiotherapeut die bij u de echo maakt, heeft de opleiding Musculosketal Ultrasound gevolgd en deze met een examen afgesloten. Deze cursus is speciaal gericht op het onderzoek met echografie van het bewegingsapparaat.

  • Zonder doorverwijzing naar fysiotherapeut?

    Ja in de meeste gevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fysiotherapeut. Indien u een indicatie heeft, die voorkomt op de lijst langdurige fysiotherapie, heeft u wel een verwijzing van specialist of huisarts nodig. Voor meer informatie kijk onder "Tarieven".