Neurorevalidatie

  • Bij Fysiocentrum Berends kunt u terecht voor fysiotherapeutische behandeling bij neurologische aandoeningen, oftewel neurorevalidatie. Onder neurologische aandoeningen wordt onder andere verstaan: aangeboren hersenletsel en niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld een beroerte (CVA), traumatisch hersenletsel, MS of de ziekte van Parkinson. Neurologische aandoeningen kunnen verschillende gevolgen hebben zoals problemen bij het lopen, aan- en uitkleden of bij dagelijkse activiteiten. Lichamelijke klachten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld krachtsverlies, balansproblemen, gevoelsstoornissen, vermoeidheid en spasticiteit. Daarnaast kunnen er ook cognitieve klachten aanwezig zijn. Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen richt zich op het opnieuw aanleren van verschillende functies en op het voorkomen van functieverlies of achteruitgang.
  • Wanneer het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de fysiotherapeut ook bij u aan huis komen voor een behandeling. In veel gevallen wordt fysiotherapie bij neurologische aandoeningen verzekerd door de zorgverzekering.
  • Onze fysiotherapeuten hebben ervaring met het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Eén van onze fysiotherapeuten heeft hiervoor ook de scholing Neurorevalidatie gevolgd. Daarnaast is één van onze fysiotherapeuten aangesloten bij MS Zorg Nederland.
  • Senioren in Balans

    Bent u al wat ouder maar wilt u toch fit blijven. Bij ons kunt u in kleine groepjes onder begeleiding van een fysiotherapeut op muziek oefenen waarbij rekening gehouden wordt met uw mogelijkheden. Zie voor meer informatie onder "specialisatie".