Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Het is daarom verstandig dat u vóór u onder behandeling komt in uw polis nakijkt voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt ook bij ons navraag doen over het aantal vergoedingen, echter blijft het ten alle tijden uw eigen verantwoordelijkheid. Houd u er ook rekening mee dat behandelingen die u bij een andere fysiotherapeut heeft gehad, meetellen bij dit aantal en wij die niet kunnen inzien.

Fysiotherapie wordt vergoed uit het aanvullende pakket. Bij aanwezigheid van een indicatie die voorkomt op de “lijst langdurige fysiotherapie” geldt dat deze vanaf de 21e behandeling langduriger vergoed worden uit het basispakket. Deze behandelingen vallen wel ten laste van het eigen risico. Hoe lang deze termijn voor vergoeding uit het basispakket is, hangt af van uw indicatie. Voor de eerste 20 behandelingen geldt dat deze vergoed worden uit het aanvullende pakket mits u een passend pakket heeft afgesloten.

Indien uw verzekering de behandeling vergoedt, merkt u in de meeste gevallen niets van de betalingen. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten, kunnen wij uw behandelingen rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar. Als u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u voor de overige behandelingen van ons een rekening.

Hiervoor gelden onze praktijktarieven voor 2023.

Behandeling fysiotherapie

€ 36,95

Behandeling fysiotherapie aan huis

€ 52,50

Behandeling manuele therapie

€ 52,50

Behandeling manuele therapie aan huis

€ 72,50

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 62,50

Telefonische zitting

€ 19,95

Screening

€ 79,50

Intake & onderzoek na screening

€ 36,95

Intake & onderzoek na screening

€ 36,95

Intake & onderzoek na verwijzing

€ 62,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
(consult op verzoek van arts, incl verslag)

€ 69,95

Niet - nagekomen afspraak

€ 29,95

Eenvoudige, korte rapporten

€ 52,50

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 62,50

  • Wat krijgt u vergoed?

    Vaak wordt een aantal behandelingen uit uw aanvullende pakket vergoed. Hoeveel is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of bel uw zorgverzekeraar. Ook kunnen wij met u meekijken.