Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Het is daarom verstandig dat u vóór u onder behandeling komt in uw polis nakijkt voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt ook bij ons navraag doen over het aantal vergoedingen, echter blijft het ten alle tijden uw eigen verantwoordelijkheid. Houd u er ook rekening mee dat behandelingen die u bij een andere fysiotherapeut heeft gehad, meetellen bij dit aantal en wij die niet kunnen inzien.

Fysiotherapie wordt vergoed uit het aanvullende pakket. Bij aanwezigheid van een indicatie die voorkomt op de “lijst langdurige fysiotherapie” geldt dat deze vanaf de 21e behandeling langduriger vergoed worden uit het basispakket. Deze behandelingen vallen wel ten laste van het eigen risico. Hoe lang deze termijn voor vergoeding uit het basispakket is, hangt af van uw indicatie. Voor de eerste 20 behandelingen geldt dat deze vergoed worden uit het aanvullende pakket mits u een passend pakket heeft afgesloten.

Indien uw verzekering de behandeling vergoedt, merkt u in de meeste gevallen niets van de betalingen. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten, kunnen wij uw behandelingen rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar. Als u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u voor de overige behandelingen van ons een rekening.

Hiervoor gelden onze praktijktarieven voor 2021.

Zitting fysiotherapie

€ 33,95

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 49,95

Zitting Kinderfysiotherapie

€ 47,50

Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek

€ 65,00

Fysiotherapeutisch Onderzoek aan huis

€ 77,50

Lange zitting voor complexe zorgvragen

€ 54,95

Lange zitting aan huis

€ 77,50

Screening

€ 17,50

Intake & onderzoek na screening

€ 33,95

Screening en intake en onderzoek

€ 33,95

Intake & onderzoek na verwijzing

€ 54,95

Intake & onderzoek na verwijzing aan huis

€ 77,50

Intake & onderzoek na verwijzing in inrichting

€ 77,50

Verslaglegging Fysiotherapie aan derden

€ 55,00

Telefonische zitting

€ 19,95

Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie

€ 29,00

  • Wat krijgt u vergoed?

    Vaak wordt een aantal behandelingen uit uw aanvullende pakket vergoed. Hoeveel is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of bel uw zorgverzekeraar. Ook kunnen wij met u meekijken.